Tämä on blogikirjoitus Espoon vihreiden nettisivujen blogiin. Julkaisen myös tässä omassa blogissani.

”Palvelut ja turvallisuus palautettiin, kahvitauko peruutettiin.”
Espoon valtuuston kokous 18.10.

Kirjoittaja Satu Raudasoja, 1. varavaltuutettu

Osallistuin valtuuston kokoukseen maanantaina 18.10. Nina Knaapilan tilalla. Kokous oli poikkeuksellisen lyhyt, sillä se loppui jo kello 20. Usein kokoukset kun venyvät jopa puolille öin. Tällä kertaa listan eniten keskustelua herättäneet kohdat olivat palveluverkon uudistus, joka saatiin palautettua valmisteluun, Espoon turvallisuusohjelma, joka myös palautettiin, ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma.

Veera Lammen Espoosta pois muuttamisen myötä Merva Mikkola nousi valtuutetuksi. Lammen paikalle varhaiskasvatusjaoston varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi valittiin Taru Saraste.

Vihreästä valtuustoryhmästä Marjo Matikka esitti toivomuksen Katu- ja vihertuotantoyksikön liikelaitostamisen yhteydessä, että nimi muutettaisiin liikelaitokselle sopivaksi. Tämä toivomus hyväksytiin valtuustossa yksimielisesti. Matikka mainitsi puheessaan, että henkilöstön ja kaupungininsinööri Matti Tieahon toivomus nimeksi olisi Espoon Infra -liikelaitos.

Liikelaitostamisesta johtuen johtosääntöjä muutettiin ja sinne tehtiin muutos Marjut Joensuun muutosesityksen mukaisesti. Palveluliikelaitosten johtokunnassa on vuoden 2013 alusta lähtien 13 jäsentä, joista vähintään 5 on valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lisäksi puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtaja valtuutettu tai varavaltuutettu. Tällä muutoksella kyseisestä johtokunnasta tulee niin sanottu ”ykkösluokan lautakunta” ja sen yhteys valtuustoon on vahva. Joensuu totesi vielä puheenvuorossaan viestintäyhteyden valtuustoon olevan tärkeä.

Palveluverkon uudistamisen palauttamisesta keskustelimme jo oman valtuustoryhmämme kokouksessa viikkoa ennen valtuustoa. Johanna Karimäki neuvotteli muiden ryhmien kanssa palautuksesta ennen kokousta ja neuvottelutoimikunnalta tulikin yhteinen palautusesitys, johon oli listattuna millaisen dokumentin haluamme päätettäväksemme. Valmistelun tulee sisältää mm. selkeät tavoitteet palveluille ja selkeät määritelmät.

Tiina Pursula toi esille sen, että aineistossa ei saa olla ristiriitaisuuksia, kuten tämänhetkisessä aineistossa on. Myös aineiston kuvan tulee olla linjassa tekstin kanssa. Johanna Karimäki korosti, että tämänhetkisessä aineistossa tavoitetila ei selkästi ilmene, torin ja hyvinvointikeskuksen konseptia ei ole avattu ja että vihreille on tärkeää myös joukkuliikenteen tarkasteleminen tässä yhteydessä. Merva Mikkola huomautti, että koko teksti on passiivissa, eikä siitä käy ilmi miten asiat tapahtuvat ja miten kansalaiset otetaan mukaan suunnitteluun. Mikkola painotti voimakkaasti sitä, että liitteisiin ei saisi koskaan laittaa päätösasioita, vaan päätösasioiden tulee olla esityslistassa selkeästi.

Turvallisuusohjelma palautettiin hieman yllättäen. Ohjelmaan halutiin erilaisia lisäyksiä mm. päiväkotien ja koulujen turvallisuuteen liittyen. Päihde-kohdassa ei oltu mainittu sanallakaan muita päihteitä kuin alkoholia. Itseäni jäi mietityttämään, että vesi- ja ranta-alueiden turvallisuutta ei ohjelmassa mainittu sanallakaan.

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman kohdalla Tiina Elo kiitteli ansiokasta valmistelua. Elo esitti toivomuksen, että ohjelmassa esitettyyn henkilökunnan koulutukseen osoitetaan tarpeeksi resursseja. Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti. Kaisa Rastimo toi esille sen, että perheneuvolat olisivat edullinen tapa ehkäistä lähisuhdeväkivaltaa ja palveluverkon uudistuksen kohdalla tulee huomioida perheneuvolat.

Puheenjohtaja peruutti kahvitauon ja syyksi tokaisi, että vanhempien on hyvä päästä välillä kotiin sellaiseen aikaan, että näkee lapsensa vielä hereillä. Iso osa valtuutetuista kuitenkin lähti tauolle, mutta heidät kutsuttiin takaisin äänestämään kaavan hylkäämisestä, jota Byman ehdotti. Joku tokaisi tässä tilanteessa kun kahvinjuojia odoteltiin takaisin saliin: ”Ollaanko tänne tultu äänestämään vai juomaan kahvia?”

Loppukevennyksenä vielä valtuustosalissa kuultua – täysin konteksistaan irroitettuja lauseita:
”…tällä uudistuksella, siis huononnuksella…” ”Emme kai halua, että koko hyvinvointiyhteiskunta ajetaan vuonna 2020 kokonaan alas?” ”Tiedän, että se, että keskustelemme täällä ei muuta maailmaa miksikään…”

Ja palveluverkon keskusteluissa Byman tokaisi: ”Onko Laakso todella sitä mieltä, että jos sairastuu, pitää varata aika 4 kuukautta etukäteen?”