Ajatuksiani

Minulle tärkeitä arvoja ovat yhdenvertaisuus, nuorten osallistaminen sekä avoimuus ja läpinäkyvyys päätöksenteossa. Meripartiolaisena haluan säilyttää Suomen luonnon – niin metsät, järvet kuin Itämerenkin – puhtaana ja elävänä.

Olen opiskellut pääaineenani käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Käyttäjäkeskeisyys tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä otetaan huomioon läpi suunnitteluprosessin ja pyritään luomaan tuote tai palvelu, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin mahdollisimman hyvin. Näkisin, että käyttäjäkeskeisestä näkökulmaa tarvittaisiin kaikkialla – myös poliittisessa päätöksenteossa. Päätöksiä tehdään, jotta kansalaisten elämä olisi parempaa. Ihmistä ei saa unohtaa päätöksiä tehdessä.

Kunnalisvaalien 2021 vaalikoneiden vastauksiani löydät näiden linkkien takaa:

Alla aakkosittain järjestettynä mielipiteitäni eri asioista.

H – harrastustakuu

Jokaiselle nuorelle harrastus! Harrastuksissa nuoret pääsevät kokemaan olevansa osa ryhmää ja näin ollen kannatan harrastustakuuta. Harrastustakuussa jokaiselle nuorelle taataan yksi harrastus, riippumatta henkilön tulotasosta. Islannissa on oma mallinsa koulupäivien yhteydessä tapahtuvasta harrastustoiminnasta ja Suomessa on kehitelty omaa ”Suomen mallia”.

H – homot

Jokaisella on oikeus rakastaa ja perustaa perhe rakastamansa henkilön kanssa. Olen itse jäsenenä seksuaalivähemmistöjen yhdistyksessä ja Helsingin seudun Setassa. Setan kuntavaalitavoitteet, joiden takana olen, löytyvät Setan sivuilta

I – ilmastonmuutos

Kuntien tulee tehdä oma osansa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja näin ollen myös Espoon tulee tehdä ilmastotekoja.

K – kirjastot

Pienet kirjastot tulee säilyttää ja tulee tutkia mahdollisuutta lisätä esimerkiksi koulutilojen yhteyteen pieniä omatoimikirjastoja.

L – liikunta ja urheilu

Kunnan tarjoamat ilmaiset liikuntapaikat – liikuntamahdollisuudet –  ovat mielestäni yksi parhaista teoista meidän kaikkien terveyden eteen. Kuntoportaat ja ulkopunttisalit antavat mahdollisuudet urheilla ilman, että tarvitsee käyttää omaa rahaa kalliiseen kuntosalijäsenyyteen.

M – maahanmuutto 

Maahanmuuttoa tulee aina olemaan ja se on osa nykyistä elämäämme. Parannettavaa meillä on siinä, että nykyistä suurempi osa maahanmuuttajista pääsisi opiskelemaan suomea mahdollisimman pian tänne tultuaan. Olen Vihreän liiton maahanmuuttolinjauksien takana, ne löytyvät osoitteesta http://www.vihreat.fi/maahanmuutto/

N – nuoret

Päätösten vaikutukset nuoriin huomioida ja nuorten omis vaikutusmahdollisuuksia tulee parantaa. Tällä hetkellä meillä on hyvä nuorisolaki, mutta sen toteutumista pitäisi seurata paremmin. Allianssin sivuilta löytyy nuorisoalan tavoitteet kuntavaaleihin ja olen itse myös näiden takana.

P – palveluseteli

Palveluseteli toimii mielestäni hyvin siihen tarkoitukseen, että kunta pystyy lisäämään tietyn palvelun kapasiteettia ulkoisten toimijoiden voimin, kun kunnan oma kapasiteetti ei riitä. En kannata kunnan palvelujen vähentämistä tai ulkoistamista nykyistä enempää, mutta kapasiteetin nostamiseen voi olla ja on tarvetta ja silloin ulkopuolisia toimijoita tarvitaan.

P – perusturva, perustulo

Perustulo helpottaisi monien heikoimmassa asemassa olevien tilannetta ja sen takia kannatan perustuloa.

P – pyöräily

Pyöräilyn edellytyksiä tulee kehittää ja tukea. Espoossa on jo pyöräilyn edistämisohjelma 2013-2024, mikä on todella hyvä asia. Ohjelman löydät Espoon nettisivuilta täältä.

R – ruotsin kieli

On hyvä, että kaikki suomalaiset oppivat koulussa suomea ja ruotsia. Ruotsin oppivelvollisuusmäärää voisi kuitenkin vähentää. Kieltä voisi opettaa kaikille jo nuorempana, jolloin kielen voi oppia leikkien ja tekemisen kautta.

S – sähköautot

Sähköautoilua tulee edistää esimerkiksi vaatimalla kaavoituksessa latauspaikkoja tietty määrä uusiin parkkopaikkoihin.

T – tasa-arvo

Ihmisten tulisi olla lain edessä tasa-arvoisia eivätkä lait saa syrjiä ketään. Tasa-arvon sijaan pitäisi oikeastaan puhua yhdenvertaisuudesta, sillä tasa-arvolla tarkoitetaan perinteisesti vain miehen ja naisen välistä tasa-arvoa eikä laajempaa tasa-arvoisuutta.

U – uskonto

Kunnioitan eri uskontoja ja  jokaisella on oikeus omaan uskoonsa. En itse kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Kouluissa tulisi mielestäni opiskella kaikille yhteistä katsomusainetta, eikä mitään yhtä yksittäistä uskontoa. Se ei mielestäni edistä mitään, että oppilaat jaetaan eri ryhmiin uskonnon perusteella, vaan parempi olisi kaikkien tutustua useampiin uskontoihin ja pohtia yhdessä eettisiä ja moraalisia asioita.

V – vaalirahoitus

Vaalirahoituksen tulee olla avointa ja äänestäjillä tulee olla mahdollisuus nähdä ennen äänestämistä mistä ehdokasta on rahansa saanut. Oma ennakkoilmoitukseni kunnallisvaalien rahoituksesta tulee olemaan julkinen.

V – vanhemmuus

Isän ja äidin vanhemmuus ovat molemmat tärkeitä ja siksi pitäisi siirtyä vanhempainvapaissa 6+6+6 malliin, jossa molemmille vanhemmille on korvamerkitty kuuden kuukauden vapaa lapsen kanssa ja tämän lisäksi on yksi 6 kuukauden vapaa, jonka kumpi tahansa voi käyttää. Vanhemmuuden kustannukset tulisi jakaa tasan yhteiskunnassa, sen sijaan, että naisia työllistävät tahot joutuvat kustantamaan suuremman osan.

Y – ydinvoima

En vastusta ydinvoimaa, mutta suhtaudun siihen maltillisen kriittisesti. Tällä hetkellä en näe, että täysin ilman ydinvoimaa pärjättäisiin. Toki olen Vihreän puolueen kanssa samaa mieltä siitä, että energiaa tulisi säästää, eikä energiaa tulisi kuluttaa enemmän kuin nyt.

Ydinvoimalla on hyviä ja huonoja puolia, mutta itse tarkastelisin sitä, mitä ydinvoima maksaa. Olkiluodon rakennusurakka on maksanut moninkertaisesti sen, mitä alunperin oli suunniteltu, joten meillä ei ole varmaa tietoa, paljonko tulevat rakentamiset tulisivat maksamaan. Ydinvoiman rakentamista ei voi perustella sen halpuudella suhteessa muihin energiamuotoihin.

Y – yhdenvertaisuus

Olen sitoutunut niin SETAn kuin Trans ry:n kuntavaalitavoitteisiin. Espoon tulisi mielestäni liputtaa sateenkaarilipuin pride-viikolla. Verna Finströmin mielipidekirjoitus aiheesta täällä.