Valtuuston kokouksessa oli omasta mielestäni tällä kertaa melko viihdyttävä. (No, ehkä kaikki eivät ole samaa mieltä tästä.) Kyseessä oli Espoon kaupungin teknisen toimen johtajan Olavi Loukon mahdollinen virasta pidättäminen. Kurt Byman käytti useita puheenvuoroja (yhden puheenvuoron maksimipituus on 5 minuuttia, siksi hän tarvitsi niitä useita) esitelläkseen todisteita lahjusrikkomuksista. (Wikipedia kertoo: http://fi.wikipedia.org/wiki/Olavi_Louko ) Kuitenkaan valtuusto ei ole se paikka, jossa mietitään henkilön syyllisyyttä johonkin, vaan syyllisyydestä päättää oikeuslaitos. Valtuuston puheenjohtajana ensimmäistä kertaa toimineen Jyrki Kasvin piti toistaiseksi kieltää piirtoheittimen (ja muiden median esitystapojen) käyttäminen, jotta sai hillittyä Bymania. Ilmeisestikin tarvitaan ohjeistus, kuinka näitä voidaan jatkossa käyttää.

Ongelmana valtuustosalissa piirtoheittimen (ja muiden nykyisten esitystapojen kanssa) on se, että puheenjohtaja ei suoraan näe, mitä seinälle heijastetaan, vaan puheenjohtaja joutuu katselemaan taaksensa ylös seinälle, jotta jotenkin näkisi mitä kalvoissa oikein on. Toivottavasti saliin saadaan sellainen järjestelmä, että puheenjohtaja näkee suoraan edessään olevalta ruudulta seinälle heijastetut materiaalit, jotta puheenjohtaja pystyy reagoimaan heti jos esityksessä on jotain epäsopivaa.

SDP:n Markku Sistonen suivaantui Bymanin näyttämistä piirroskuvista ja Maria Guzenina vaati kovaan ääneen puheenjohtajaa rajoittamaan Bymanin puhetta. Piirtoheittimen käytön kieltäminen oli ainoa keino koettaa saada puhe takaisin aiheeseen. Puhumista ei siis tilanteessa kuitenkaan mitenkään rajoitettu.

Tiina Elo piti puheenvuoron vihreiden kannasta. Emme näe perusteita viralta pidättämiseen, mutta tämä tapaus osoittaa, että kaupunkiimme tarvitaan selkeät pelisäännöt kumppanuuksista ja toimintatavoista. Tämä on nyt hyvä hetki laatia pelisäännöt, kun kaupunginjohtajakin on vaihtunut, ja arvioida mikä on todella Espoon ja espoolaisten etu erilaisissa kumppanuuksien hoitamisessa. Lopulta äänestettiin viraltapidättämisestä: 7 oli viralta pidättämisen puolesta (lähinnnä perussuomalaiset), kolme änesti tyhjää ja muut sitä mieltä, että Louko saa pysyä virassaan.

JOnkin verran muista valtuuston asioista keskustelua nousi Harriet Klarin (sdp) aloite nuorisotalon rakentamisesta Leppävaaraan. Guzenina totesi, että nuorison suhteen Espoo ei ole edelläkävijä ja totesi nuorille tarvittavan tiloja. Nuorisotalo koettiin tärkeäksi asiaksi puolueesta riippumatta. Nina Knaapila toi puheessaan esiin sen faktan, että jos nuorisotoimelle ei ole osoittaa resursseja, ei ole mahdollista perustaa nuorisotaloa. Sanna Lauslahti toi esille, että nuorisotyötä voisi tehdä Keravan malliin. Siellä toimii ”nuorisopysäkki”, joka on yhdistyksen järjestämää toimintaa, jossa on nuorten vanhemmat mukana. Joku salissa epäili sitä, että löytyykö Espoosta aktiivisia vanhempia. Tai, että tarkoittaisiko tämä nuorisopalveluiden ulkoistamista… (Keskustelussa ei tullut esiin se, että Mankkaalla toimii yhteistyössä paikallinen asukasyhditys ja kaupungin nuorisotoimi.) Esille keskustelussa tuotiin myös että kauppakeskuksissa olisi hyvä olla nuorisotiloja, koska nuoret kuitenkin pyörivät kauppakeskuksissa. Näistä kaikista esille tulleista asioista aion kysyä seuraavassa nuorisolautakunnan kokouksessa. (Kevään ensimmäinen kokous on 9.2.)

Loppuviihdykkeeksi vielä: Laukkanen A totesi, että Bymanille pitäisi antaa titteli ”Kunnallinen tirkistelijäneuvos”.