Vaalikoneet ovat… no vaalikoneita. Osa kritisoi niitä paljonkin ja eiväthän ne täydellisiä ole. Mielestäni niihin on hyvä suhtautua yhtenä vaaleihin liittyvänä välineenä – ei absoluuttisina totuuksina. Vaalikoneen antamasta kärkiehdokaslistasta on hyvä miettiä:

  1. Onko ehdokkaan puolue se, jota haluan kannattaa?
  2. Mitä ehdokas sanoo tekstiperusteluissaan?
  3. Onko ehdokas muilta osin sellainen, jota haluat äänestää? Voi olla syytä tsekata vaikkapa ehdokkaan some tai nettisivut ja mitä ehdokas kertoo omista arvoistaan ja itsestään siellä.

Jos haluat käydä kurkkaamassa suorien linkkien takaa mitä olen vastannut suurimpiin vaalikoneisiin, tässä linkit:

Tässä alla on vastauksiani eri vaalikoneiden kysymyksiin vielä koottuna aiheittain:

Arvoihin liittyvät kysymykset

Ympäristö vai talouskasvu?

Ympäristö. Mutta näiden kahden eri tarvitse olla ristiriidassa toisensa kanssa. Perusteluni: Meidän tulee huolehtia Espoossa myös tulevaisuuden hyvinvoinnista. Kaupungissamme tulee toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan ja pyrkiä kaikessa toiminnassa siihen, ettemme aiheuta ilmastolle tai ympäristölle enempää haittaa, kuin minimimäärän. Panostetaan vihreään talouteen, jossa ympäristö ja työpaikat eivät ole keskenään ristiriidassa.

Pride-liputus ja muutoin LGBTQ+ asiat?

Kannatan yhdenvertaisuutta ja pride-liputusta. Sukupuolineutraalit wc-tilat kirjastoihin. Pidemmät perustelut aiheeseen liittyviin kysymyksiin: Yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta on syytä juhlistaa liputuksella, koska sillä kaupunki antaa viestin, että se toimii syrjintää vastaan. Pelkkä liputus ei kuitenkaan riitä, vaan kunnan palveluissa ja kaikessa toiminnassa tulee huomioida moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Kunnan tulee olla turvallinen ja hyvä paikka niin sateenkaarinuorille, -perheille kuin -vanhuksille. Mielestäni kaikissa julkisissa paikoissa tulee olla mahdollisuus käydä wc-tiloissa, joita ei ole suunnattu vain miehille tai naisille. Ihmisten kodeissakin wc-tilat ovat sukupuolineutraaleja.

Koti, uskonto ja isänmaa arvoina?

Eivät ainoina arvoina, eivätkä sellaisina arvoina, joiden perusteella muita syrjitään. Pidemmälti: Tämän voi tulkita monella tavalla. Jos ”koti, uskonto, isänmaa” nähdään konservatiivisina ja vastakkaisina arvoina avoimuudelle, kaikkien eri uskontojen ja uskonnottomien ja muista taustoista olevien kunnioittamiselle, niin siinä tapauksessa ne eivät ole hyvä arvopohja. Mutta jos ne nähdään menneen kunnioittamisena, juurina, mutta ei muita asioita väheksyvänä tai rajoittavana, ovat ne silloin ihan hyviä osana laajempaa arvopohjaa (mutta eivät ainoina ohjaavina arvoina).

Autot vai joukkoliikenne?

Joukkoliikenne ja pyöräily. Mutta sähköautojen määrän kasvamiseen tulee varautua latauspaikkojen määrien osalta uusissa rakennuksissa. Vaalikoneissa perusteluita: Espoossa yksityisautoilu on mielestäni jo helppoa ja toimivaa riittävissä määrin. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta joukkoliikenteeseen panostaminen on hyväksi kaikille kuntalaisille, kun taas yksityisautoilun edistäminen tuo etua vain autoileville henkilöille. Meidän tulee edistää siirtymistä autoilusta joukkoliikenteen käyttämiseen siinä määrin kuin se on mahdollista, sekä samaan aikaan edistää sähköautojen määrän kasvua. Jos kaikki pysäköinti olisi maksutonta, olisi meillä kohta potentiaalisesti romuautoja lojumassa ilmaisilla pysäköintipaikoilla (näin jo tapahtunut Otaniemessä aiemmin) Ilmainen pysäköinti myös kannustaa autoiluun pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttämisen sijaan.

Maahanmuuttajat?

Näkisin, että monikulttuurisuus ja maahanmuuttajat ovat osa Espoota, niin nyt kuin tulevaisuudessa. Maahanmuuttoa tulee tapahtumaan joka tapauksessa tulevinakin vuosina, niin työperäistä kuin humanitääristä. Espoon tulee tehdä oma osansa ja tukea niin hyvin kuin mahdollista Suomeen tulevia niin kiintiöpakolaisia kuin turvapaikanhakijoita heidän kotoutumisessa ja työllistymisessä.

Kunnallispolitiikkaan liittyvät kysymykset

Verojen nosto vai palveluiden karsinta?

Verojen nosto, mutta vasta kun järkevät säästämiset ja pienet leikkaukset on tehty. Pidempi vastaus: Peruspalveluista ei tule karsia, eikä asiakasmaksuja nostaa. Budjetointia ei tule perustaa sille, että veroja korotetaan, mutta jos (järkevissä määrin tehdyistä) säästötoimista huolimatta on tarve, voi verojen korotus olla tarpeellinen. Espoossa on jo tehty tuottavuus ja sopeutusohjelma, jossa olevilla toimenpiteillä tehdään säästöjä tai toisaalta lisätään tuloja. Vuonna 2021 Espoossa kunnallisveroprosentti on 18,00 (Helsingissä 18,00, Vantaalla 19,00, Kirkkonummella 19,75), mikä on alhaisempi kuin koko Suomen keskiarvo sekä alhaisempi kuin yli 100 000 asukkaan kuntien keskiarvo.

Ulkoistamista lisää?

Ulkoistamista voi käyttää, kun kunnan oma jo olemassa oleva kapasiteetti ei riitä, mutta omaa palvelutuotantoa ei pidä vähentää tai ajaa alas. Vaalikoneessa perusteluni: Ulkoistamista ei tule tehdä pelkästään ulkoistamisen itsensä vuoksi, vaan jos (ja kun) kunnan oma palvelutuotanto ei riitä, voidaan lisäkapasiteettia saada yksityisiltä toimijoilta. Yksityisiä toimijoita tulee valvoa samalla tavoin, kuin kunnan omaa tuotantoa, jotta laatu ja turvallisuus ovat kunnossa.

Pienten kirjastojen karsinta?

Ei karsita pieniä kirjastoja! Ne voivat toimia omatoimikirjastoina. Pidemmät perustelut: Pienet lähikirjastot ovat tärkeitä erityisesti lapsiperheille ja päiväkodeille. Lähikirjastot voivat toimia itsepalveluperiaatteella suurimman osan ajasta, joten niissä suurimmat kustannukset olisivat tilavuokra. Uusien koulutilojen ja muiden vastaavien yhteyteen on syytä miettiä voisiko niissä toimia vaikka edes ”mini-lähikirjastoja”.

Pienten koulujen ja päiväkotien lakkauttaminen, yhdistäminen isompiin?

Mielestäni ei pidä mennä nykyistä enempää tähän suuntaan. Vaalikonevastaukseni: Espoossa on jo menty siihen suuntaan, että kustannustehokkuuden nimissä on yhä suurempia koulu- ja päiväkotitiloja, joissa toimii esimerkiksi yläkoulu ja lukio tai päiväkoti ja alakoulu samassa. Mielestäni koulu- ja päiväkotiverkon tulisi olla sillä tavalla kaikki alueet kattava, että päiväkotimatka ja peruskoululaisen koulumatka olisivat pituudeltaan Espoossa kaikille kohtuulliset, myös Pohjois-Espoossa.

Kaupunginteatteri?

Espoon tulee jatkossakin tukea kaupungin teatteria ja muita kulttuuritoimijoita! Espoon kaupunginteatteri ansaitsee mielestäni arvoisensa tilan. Teatterin tilakysymys on ollut esillä todella kauan, mutta sille ei ole vielä löytynyt rahaa. Toistaiseksi koulut, päiväkodit ja liikuntatilat ovat menneet tämän edelle. Tällä hetkellä tavoite on että Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja sen yhteydessä teatterille tilojen rakentaminen valmistuisi vuoden 2025 aikana.

Kotihoidontuen Espoo-lisä?

Sitä ei pidä lakkauttaa. Perusteluitani: Espoo-lisästä ei tule luopua kokonaan. Asumiskustannukset ovat Espoossa suuremmat kuin monessa muussa paikassa Suomessa, ja sen takia kotihoidontuen Espoo-lisä voi olla perheille tärkeä, eikä siitä tule luopua.

Toki myös muitakin kysymyksiä vaalikoneista löytyy, mutta tässä tiivistetysti!