Alla oleva mielipidekirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 12.2.2011

Otaniemi hiilineutraaliksi

Espoon strategiaan on kirjattu tavoite kasvihuonepäästöjen vähenemisestä. Kaupunkimme arvoja ovat muun muassa luovuus ja innovatiivisuus sekä kestävä kehitys. Yhtenä askeleena kasvihuonepäästöjen vähentämiseen toimisi T3-alueeseen kuuluvan Otaniemen muuttaminen hiilineutraaliksi.

Mielestämme Otaniemi ei ole tällä hetkellä kansainvälisesti edustava, sillä osa rakennuskannasta ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia eikä Aalto-yliopisto toimi esimerkkinä nykyaikaisesta ilmastoasiat huomioon-ottavasta organisaatiosta.

Otaniemi muodostaa selkeärajaisen kaupunginosan ja siellä työskentelevät ja asuvat ihmiset ovat teknologiaorientoituneita, joten Otaniemi sopii hyvin alueeksi, jossa voidaan ottaa käyttöön ja testata uusia hiilineutraaleja toimintatapoja, tuotteita ja palveluita.

Otaniemen teekkarikylän asuinrakennuksista monet ovat ylioppilaskunnan omistamia, mikä tarjoaa mahdollisuuden tehdä yritysten kanssa yhteistyötä. Erilaisten tulevaisuuden teknologioiden käyttöönotto olisi opiskelijoille sekä yliopiston opetukselle ja tutkimukselle.

Konkreettisia toimenpiteitä voidaan tehdä päivittämällä kaikkea rakennuskantaa vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Opiskelija-asunnoissa voidaan muun muassa ottaa käyttöön kiinteistökohtaiset vesi- ja sähkömittarit sekä kulutushuippuja tasaava sähkölaskutus. Korjausrakentamisessa tulee huomioida muun muassa lämmön talteenotto ulostuloilmasta, jätevesien lämmön hyödyntäminen ja energiaa säästävä valaistus.

Yliopistossa voidaan miettiä, miten saadaan hyödynnettyä tietokoneiden tuottama lämpöenergia, millaiset toimintatavat tukevat energiansäästöä ja kestäviä kulutustapoja sekä miten vanhat rakennukset voidaan peruskorjata materiaaleja säästävällä tavalla energiatehokkaiksi.
Otaniemen alueella toimivat yritykset voivat olla mukana -lähikaupassa voidaan kokeilla ruuan hiilijalanjälkilaskuria ja parturi, grilli, päiväkoti sekä muut toimijat voivat kokeilla ilmastoystävällisiä toimintatapoja ja teknologioita. Yritysyhteistyö yliopiston ja teknologioita kehittävien yritysten välillä mahdollistaisi aivan uudenlaisia tapoja vähentää kasvihuonepäästöjä.

Esimerkiksi paikallisen biojätteen mädätys energiaksi ja sähkönkulutushuippuja tasaavat teknologiat voisivat olla hyviä tutkimuskohteita niin yliopistolle kuin yrityksillekin.

Monet kunnat Ruotsissa ovat muuttumassa nopeasti hiilineutraaleiksi. Suomessa muun muassa Uusikaupunki ja Mynämäki ovat tällä tiellä ja hakevat siten kilpailuetua ja työpaikkoja. Otaniemen saaminen hiilineutraaliksi yritysten ja tutkimuksen yhteistyönä tukee Espoon halua olla edelläkävijä kansainvälisesti.

Sirpa Siru Kauppinen, ympäristötekniikan DI
Satu Raudasoja, käytettävyyden opiskelija
Aaltovihreät ry