On paljon asioita, jotka voisin nostaa omiksi teemoikseni, mutta pakko on tiivistää pariin. Muiden vihreiden ehdokkaiden teemoja ja tekstejä lukiessa olen lähes aina samaa mieltä, joten paljon on myös asioita, joita en nosta esiin, mutta joiden puolella kuitenkin olen.

Yhdenvertaisuus – kaikessa päätöksenteossa

Arvona yhdenvertaisuus kaikessa. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, eikä ketään saa syrjiä tahallisesti eikä tahattomasti. Jotta tahattomasta syrjinnästä päästään eroon, tulee olla tietoa ja koulutusta esimerkiksi kaupungin palveluissa työskenteleville, jotta he osaavat käyttää ei-syrjivää (eli inklusiivista) kieltä.

Luonto & liikunta – meille kaikille

Lähiluonto ja liikuntamahdollisuudet tuovat hyvinvointia meille kaikille, eikä niitä saa heikentää. Ilmaiset liikuntapaikat kuten luistelukentät, kuntoportaat ja ulkoilmapunttisalit mahdollistavat liikunnan ja urheilun ilman kallista kaupallisen tahon jäsenyyttä. Meripartiolaisena Espoon saaristo ja metsät ovat minulle tuttuja ja on upeaa, että ne ovat meille kaikille saatavilla lähellä. 

Lapset ja nuoret – terveellisessä ympäristössä

Lasten ja nuorten hyvinvointi on tärkeää ja toimin heidän terveellisen ympäristön, heille suunnattujen tukipalveluitten ja mahdollisuuksien puolesta. Päiväkotien ja koulujen tulee olla terveellisiä paikkoja. Huonokuntoisten päiväkotien ja koulujen kunnostamiset tulee olla priorisoituna investointiohjelmassa jatkossakin. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa tulee olla matala kynnys. Nuorille haluaisin harrastustakuun eli sen, että jokaiselle nuorelle on taattu yksi harrastus. 

Näiden yllämainittujen teemojen lisäksi kannatan myös:

 • Kulttuuri moninaisissa muodoissaan (Olen ollut Espoon kaupunginteatterin valtuuskunnan jäsen, kannatan omaa teatteritilaa / taloa kaupunginteatterille)
 • Avoimuus päätöksenteossa 
 • Mielenterveyspalvelut matalalla kynnyksellä, erityisesti nuorille
 • Tehokkaammat ilmastotoimet
 • Huomioidaan myös heikoimmassa asemassa olevat
 • Työllisyyden edistäminen
 • Laadukas koulutus
 • Kestävä talous
 • Feminismi
 • Pyöräilyn edistäminen
 • Toimiva joukkoliikenne
 • Kohtuuhintainen asuminen
 • Kirjastot
 • Mahdollisimman hyvät kotouttamistoimet maahanmuuttajille